ენერგოაუდიტი

ენერგოაუდიტი


გაინტერესებთ ენერგოაუდიტი ?
შეავსეთ მოცემული ველები

ენერგოაუდიტი

„ეკო ბინა“ გთავაზობთ ენერგოაუდიტის ჩატარებას არსებულ შენობაზე ენერგოაუდიტის ჩატარების დროს ხდება  შენობის შესწავლა, ენერგოეფექტური ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩვეულებრივი შენობის ენერგოეფექტურად გადაკეთება,ამ ღონისძიებების გატარების შემდეგ თქვენი შენობას ექნება ენერგოეფექტურობის  სერთიფიკატი